O autorze
Potrzebowałam kilku lat na polu gastronomicznej walki, aby zrozumieć, że nie ma jednoznacznego przepisu i receptury na świetną restaurację, ale pomagają dopracowana, charakterystyczna wizja kulinarna, jednoznaczne zasady, pełna kontrola i doinformowane otoczenie biznesowo-medialne. Od dłuższego czasu opisuję zachowania, badam rynek dostawców, szukam definicji i reguł właściwej obsługi, odkrywam, analizuję i opisuję rzeczywistość gastronomiczną. Dzielę się z innymi swoistą wybuchową mieszanką biznesową - restauratorskim doświadczeniem oraz PR-owską wiedzą i praktyką.
Bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe komentarze i proszę o jeszcze. Niezależnie, czy się z nimi zgadzam, czy nie pozwalają spojrzeć na opisywane zagadnienia pod różnym kątem…
Osoby, które chcą ze mną podyskutować zapraszam na https://www.facebook.com/agnieszkimalkiewicz.codziennikkulinarny

Już wystarczy gastronomicznych samobójców i bankrutów

Chcesz otworzyć lub zarządzasz restauracją? Jesteś menedżerem w hotelu? Pracujesz jako specjalista ds. marketingu u dostawcy w branży HoReCa? Chcesz uczyć się od najlepszych ekspertów i praktyków biznesu w branży? Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie uruchomiło podyplomowe studia Zarządzanie i Marketing w sektorze HoReCa.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom skutecznie i efektywnie współpracować lub zarządzać podmiotami świadczącymi usługi w branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz skutecznie eliminować błędy i marnotrawstwo.

„To kierunek, który kształci, jak prowadzić sprawne i rentowne przedsiębiorstwo w branży HoReCa, biorąc pod uwagę kompleksowość procesu: zarządzanie ludźmi, finanse, jakość produktów i usług, PR i marketing, prawo, zarządzanie kuchnią itd…” mówi partner merytoryczny studiów Agnieszka Małkiewicz (Horeca Communications).

Studia na SGH, najlepszej uczelni ekonomicznej w kraju, to też doskonała okazja do rozbudowywania sieci kontaktów biznesowych. W elitarnym gronie wykładowców kierunku „Zarządzanie i Marketing w Sektorze HORECA” znajdują się profesorowie i eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej oraz najskuteczniejsi i wieloletni praktycy, którzy rozwojem swoim firm potwierdzili wysokie umiejętności menedżerskie oraz znajomość reguł sektora HoReCa. Oficjalna lista wykładowców i firm współpracujących zostanie przedstawiona we wrześniu 2014 r.


Dwusemestralny program obejmuje 192 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Słuchacze uczyć się będą m.in. o zakładaniu działalności gospodarczej, źródłach finansowania, roli dostawców i budowaniu relacji z nimi, konfliktach i nieetycznych zachowaniach w branży, franczyzie i licencji jako formach rozwoju, warunkach zapewnienia jakości, specyfice marketingu HoReCa, wyróżnianiu i pozycjonowaniu ofert, kształtowaniu i komunikowaniu cen. Dla uczestników zaplanowano wizyty studyjne w znanych / cenionych restauracjach i hotelach. Słuchacze zespołowo pracować będą nad strategią rozwoju wybranych podmiotów z sektora HoReCa oraz projektem zintegrowanej komunikacji marketingowej dla nich. Tak opracowane projekty doradcze stanowić będą obok egzaminu warunek ukończenia studiów. Zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu kolejnego roku.

„Inicjatywa uruchomienia tego typu studiów powstała z potrzeby podmiotów aktywnych w tym sektorze. Obserwacja sytuacji w branży i doświadczenia partnerów merytorycznych tych studiów ujawniły istnienie pewnej luki wiedzy na rynku w obszarze zarządzania biznesem w sektorze HoReCa. Widać to choćby po zjawisku powstawania wielu podmiotów na rynku, które potem na nim sobie nie radzą” – mówi kierownik studiów dr hab. Teresa Taranko, prof. SGH. W efekcie mamy do czynienia z dużą rotacją wśród lokali gastronomicznych i zamykaniem wielu z nich po krótkim czasie działalności.” – dodaje prof. Taranko.

Studia ruszą od października 2014 roku przy Katedrze Rynku, Marketingu i Jakości przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownikiem programu jest dr hab., prof. SGH Teresa Taranko, a sekretarzem programu: dr Beata Marciniak.
Uczestnikami studiów będą osoby z dyplomem studiów licencjackich lub wyższych. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Więcej informacji na temat programu i warunków rekrutacji:
Tekst linka
*
Kontakt dla prasy:
Agnieszka Małkiewicz, Horeca Communications, partner merytoryczny studiów.
kontakt@agnieszkamalkiewicz.pl
*
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce. Zmierzając do nadania swej działalności akademickiej wymiaru europejskiego, łączy ona ponadstuletnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości.
W najnowszym Rankingu Szkół Wyższych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie utrzymała pozycję lidera w kategorii uczelni ekonomicznych w Polsce.
Absolwenci Uczelni, wyposażeni w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wnoszą istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą. Według rankingu firmy Sedlak & Sedlak absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie osiągają najwyższe zarobki w pierwszej pracy wśród absolwentów wszystkich uczelni w Polsce. Absolwenci SGH prowadzą także w rankingu zarobków niezależnie od stażu pracy. Więcej informacji: Tekst linka

*
Agnieszka Małkiewicz, trener, doradca i praktyk branży HoReCa. Właścicielka firmy AM HoReCa Communications wyspecjalizowanej w PR i komunikacji marketingowej oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem w branży HoReCa. Łączy restauratorskie doświadczenie z marketingową praktyką zdobytą w międzynarodowych korporacjach.
Inicjatorka, organizatorka i opiekun merytoryczny branżowych konferencji biznesowych. Autorka licznych publikacji branżowych. Współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami w branży Horeca w zakresie promocji i kształtowania ich wizerunku.
W swoich licznych marketingowych realizacjach kładzie duży nacisk na edukację branży, międzynarodowy wymiar działań i promocję Polski oraz integrację środowiska gastronomicznego.

Więcej informacji: Tekst linka
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...